Logo

Kompetensutveckla dig
själv och din personal

Rekryteringstester

 
xpectum har under 10 års tid arbetat med validerade kunskapstester för rekrytering och kompetenskartläggning. Nedan finns en kort beskrivning av olika tester.
Kontakta oss för hur dessa tester kan integreras i er organisation. Kontaktperson hos xpectum är Erik Mossfeldt, tel 0647-50111.

 

Ekonomiassistent

Från enklare kund- och leverantörsreskontraarbete, enklare kontering och registrering till kontering, avstämning av balanskonton och kund- och leverantörsreskontraarbete.
Totalt 16 uppgifter, 11 kontering och 5 teori.

Rekommenderat lägsta resultat är min 65% rätt på konteringsfrågor i Ekonomiassistenttestet

 

Redovisningsekonom

Från löpande redovisning och avstämningar till avstämningar av balans- och resultaträkning, månads- och årsbokslut, budgetarbete samt uppföljning.

Totalt 19 uppgifter, 13 kontering och 6 teori.

Rekommenderat lägsta resultat är min 65% rätt på konteringsfrågor i Redovisningsekonomen.

 

Löneadministratör

Från löpande löneregistrering med lönerapporter och sociala kostnader till semesterhantering, sjuklön, traktamenten & resekostnadsersättningar.

Totalt 23 uppgifter, 9 beräkning och 14 förståelse/handhavande.

Rekommenderat lägsta resultat är min 65% rätt på totala antalet frågor.

 

Övrig information

Ca tid för tester 35-45 minuter.

Språk

 

  • Svenska
  • Norska
  • Danska
  • Finska
  • Tyska
  • Franska
  • Engelska

 

xpectum tillhandahåller interaktiva tester som mäter språkkunskapen enligt Europarådets skala. Ca tid för test 30-40 minuter. Testerna mäter max t o m B2.

Testet byggs upp av 5 delar. De olika övningstyperna är uppdelade i sektionerna a, b, c, d, e. Exempel finns på nästan alla typer, och det är ungefär 35 olika typer av övningar som man kan göra totalt på de fem delarna. I språktesten mäter vi ordförståelse, skriftlig färdighet, meningsbyggnad, läsförståelse och hörförståelse.