Logo

Att tillägna sig kunskap kräver komplexa kognitiva processer: perception, inlärning, kommunikation, association och tänkande.

Om vår verksamhet

 

xpectum AB är ett utbildningsföretag med över 10 års erfarenhet av distansutbildningar. Vi är lokaliserade i Åre där vi har kundservice och distribution. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer som finns i Sverige och Norge.
xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna, dels genom de medietekniker som designar dem.

 

Kurserna och utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna:

 

Datorstöd

Det interaktiva lärande som du bedriver underlättas av att studiematerial och stödfunktioner finns på Internet och cd-rom (PC).

 

Personlig handledning

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke.

 

Flexibilitet

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det passar dig bäst.

 

Repetition

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar.

Kontakt

xpectum AB
Kurortsvägen 20
830 13 ÅRE
info@xpectum.se
0647-501 11

sauf - Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

VISA, MasterCard, Eurocard, American Express

Hitta hit

AAA