Logo

Övriga tjänster

 

Förutom våra fasta utbildningsprogram och kurser i affärsekonomi och personlig utveckling tillhandahåller vi en rad kompletterande tjänster. Utbudet av kompletterande tjänster är inriktat på såväl produktion som genomförande av utbildningar. En del av våra övriga tjänster handlar om att producera skräddarsydda datorstödda kurser, utbildningssystem och administrativa rutiner.

 

Vid sidan av de tekniskt inriktade tjänsterna erbjuder vi också direkta utbildningsinsatser i form av föreläsningar och seminarier samt övningar och tester för effektiv kartläggning och rekrytering.

 

Övriga tjänster:

 

Föreläsningar
Kompetenskartläggning
Rekryteringstester
Seminarieverksamhet
Digital videoproduktion
Interaktiva seminarier
Produktion av webb- och cd-baserade kurser
Implementering av datoriserade utbildningssystem
Webbaserad kursadministration