Logo

Certifierad Redovisningsekonom
- distansutbildning

Se filmen
Produktbild
Se alla kurser Se alla kurser

Certifierad Redovisningsekonom

16900,00 kr(21125,00 kr inklusive moms.)


Vill du veta mer?

Certifierad Redovisningsekonom

Distansutbildningen Certifierad Redovisningsekonom ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som redovisningsekonom. Den ger dig förståelse för företagets totala redovisning. Utifrån gällande lagstiftning lär du dig löpande bokföring, sammanställning av balans- och resultaträkningar samt andra kunskaper som rör företagets årsredovisning. Ett flertal praktiska övningar ingår. I kursen refereras löpande till regelverken k1 och k2. Du får även en introduktion till ekonomisystem, intern redovisning och företagsbeskattning. Efter denna del får du lära dig att analysera ett företags siffror med fokus på nyckeltal. Associationsrättskursen avslutar hela utbildningen där fokus handlar om rättsregler för olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. Du läser i din egen takt, helt på distans utan fysiska träffar.

Distansutbildningen är framtagen för att matcha marknadens krav på redovisningsekonomer. Certifieringen sker i samarbete med FAR.

Kursstart när du vill. Utbildningen börjar när du beställer.

Kvalitetsutbildning
xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna. Dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Dels genom samarbetet med FAR som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Kursinnehåll

Redovisning – från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp.
 • Vanliga affärshändelser.
 • Mervärdesskatt.
 • Faktura, reskontra.
 • Bokföring i praktiken.
 • Leverentörsreskontra.
 • Kundreskontra.
 • Avstämningar.
 • Bokföring av inköp och försäljning.
 • Personals lön, soc avg och skatt.
 • Avskrivningar.
 • Periodiseringar.
 • Enkelt bokslut.
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

 • Redovisningslagstiftning.
 • Årsbokslutets innehåll.
 • Årsredovisningens innehåll.
 • Nyckeltalsberäkningar.
 • Nyckeltalsanalys.
 • Datorsimuleringar.

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m.
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

Studieomfattning

Motsvarar ca 5-6 veckors heltidsstudier, kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas. Alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt.

Stödfunktioner

Mailsupport direkt av din personliga handledare.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i två av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare.
Webbtentamen i övriga moment i utbildningsprogrammet.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på plats i Stockholm. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial, fakta- och övningshäfte (.pdf).

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.För fullständiga systemkrav klicka här.

Målgrupp

 • Personer som vill bli redovisningsekonomer.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.
 • Övriga som vill skaffa sig goda kunskaper om bokföring, bokslut och räkenskapsanalys på postgymnasial nivå.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

xpectum AB är medlem i Almega utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

Linn Jadero, jobbar idag som Financial Controller på en brittisk bank med ansvar för våra norska och finska filialer. ”Jag hade inte klarat av det arbetet jag har idag om jag inte hade vidareutbildat till redovisningsekonom och fördjupat mina kunskaper”. Linn har läst Certifierad Redovisningsekonom

När började du fundera i banorna att du skulle vidareutbilda dig?

– Jag kände att jag ville fördjupa mina kunskaper inom ekonomi och få en bra utbildning med certifiering inom redovisning.

Varför valde du en utbildning från xpectum?

– För att jag fick möjlighet att strukturera studietiden precis hur jag ville, det är mer flexibelt och det passade mig bra.

Beskriv gärna processen från att du började söka information om kurser/utbildningar tills att du började med studierna.

– Jag kollade runt på nätet efter en utbilning som skulle passa mig då jag arbetade heltid, jag hittade utbildningen certifierad redovisningsekonom på xpectum. 
Jag kände att utbildningen hade ett bra upplägg och va något jag kunde klara av samtidigt som jag arbetade heltid. Jag tog kontakt med xpectum fick ett professionellt bemötande och svar på alla mina frågor jag kunde även börja utbildning så snart jag ville.

Hur upplevde du xpectums kurspedagogik, den interaktiva e-kursen, handledarna, studiesidan och övrigt kursmaterial?

Jag tycker att materialet va mycket bra och täckte in alla delar du behöver kunna för att arbeta som redovisningsekonom.
Jag jobbade med ekonomi samtidigt som jag gick utbildningen och hade turen att ha en mentor på mitt arbete som stöttade mig utöver handledarna, kursmaterialet och den interaktiva e-kursen.

Har du några tips att ge kommande kursdeltagare? T ex hur man bör lägga upp sina studier, timmar per dag etc.

– Jag körde ca 2 timmar varje dag efter mitt arbete och på helgerna när jag kunde, man behöver ha en tydlig tidsplan på hur man ska lägga upp alla olika delar i utbildningen. Man behöver ha bra självdisciplin eftersom utbildningen är på distans, det krävs mycket av en men fördelen är att du kan fördela tiden precis så som det passar dig själv.

Övriga synpunkter:

– Jag rekommenderar alla att skriva certifieringen, det är det ultimata beviset på att du klarat utbildningen och förstått allt den omfattat.