Logo
Se filmen
Produktbild
Se alla kurser Se alla kurser

Ekonomistyrning

5900,00 kr(7375,00 kr inklusive moms.)


Vill du veta mer?

Ekonomistyrning

Räkna dig fram till ett effektivare och mer lönsamt företagande. Du kommer lära dig granska, analysera och beräkna de ekonomiska strömmarna och se hur de kan effektiviseras. Ekonomistyrning handlar om att identifiera vad som ska göras och utföra åtgärder för att uppnå ekonomiska mål. Du ges tillfälle att gå igenom ett antal viktiga redskap för ekonomistyrning. Kunskaperna ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor. Du tittar på förutsättningarna för prissättning av varor och tjänster, kapitalbehov och betalningsförmåga för kommande perioder samt värdering av olika finansieringsalternativ. Kursen har en praktisk inriktning och innehåller därför olika sorters övningar.

Kursinnehåll

  • Kalkylering & Prissättning
  • Investeringskalkylering
  • Finansiering
  • Budgetering
  • Internredovisning
  • Praktiska övningar

Studieomfattning

Du studerar i egentakt. Studieomfattningen motsvarar ca 5-7 dagars heltidsstudier eller 40-56 tim och kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 6 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera. Du kan få hjälp av din handledare att sätta upp en studieplan.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas.

Stödfunktioner

Mailsupport via din personliga handledare.

Examination

I kursen ingår en obligatorisk inlämningsuppgift. Uppgiften bedöms av din personliga handledare.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

I kursen ingår interaktivt kursmaterial, fakta- och övningshäfte som pdf.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Adobe Flash 8-spelare. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Målgrupp

  • Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.
  • Ekonomer och ekonomiassistenter i företag som vill utvecklas för att ta sig an kvalificerade controlleruppgifter.
  • Ekonomer, ekonomiassistenter och handläggare i offentlig förvaltning som vill öka användandet av kalkyler och budgetar som beslutsunderlag och styrinstrument.
  • Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad ekonomisk styrning.

Studieformat

Distanskurs med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala kursen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

xpectum AB är medlem i Almega utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”Det digitala materialet är upplagt på ett bra sätt. Pedagogiskt bra. Det kommer att användas med jämna mellanrum för repetition.Jag uppskattade också flexibiliteten. Inlämningsuppgifter var bra och nivån ganska krävande. Den krävde att man jobbade ganska hårt med att läsa och ta in den information och kunskap som krävdes. En del andra utbildningar ställer inte samma krav utan den handlar mer om att godkänna. Jag har haft stor nytta av utbildningen eftersomjag dagligen kommer i kontakt med ekonomiska frågor.”

Jonas Magnusson
Jobbar nu som projektledare med planering och inköp, har läst Ekonomisk styrning

”Ekonomisk styrning är ett område som jag inte haft koll på utan förlitat mig till min revisor. Nu har jag bättre kontroll på verksamheten och vet vad jag ska titta på för olika ekonomiska beslut. Handledningen var till stor hjälp.”

Sara Everfeldt
Är egenföretagare, har läst Ekonomisk styrning