SYSTEMKRAV

Dator:

PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta:

iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre.
iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre.
Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webläsare som stöds:

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android.
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X.
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad.
Windows 7, Windows 8 eller högre.
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.

Utbildningen fungerar troligtvis på andra system och webbläsare men för detta lämnas inga garantier.