Logo

Att tillägna sig kunskap kräver komplexa kognitiva processer: perception, inlärning, kommunikation, association och tänkande.

Se filmen

Om vår verksamhet

 

xpectum AB är ett utbildningsföretag med 20 års erfarenhet av produktion av distansutbildningar. Vi är lokaliserade i Åre där vi har kundservice och distribution. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer som finns i Sverige och Norge.
xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna, dels genom de medietekniker som designar dem.

 

Kurserna och utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna:

 

Datorstöd

Det interaktiva lärande som du bedriver sker via webben. Informationen presenteras med allt ifrån text och bild till video och animeringar. Interaktivitet är ett viktigt inslag så deltagaren gör löpande olika typer av övningar.

 

Personlig handledning

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke.

 

Flexibilitet

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det passar dig bäst och på vilken plats du vill

 

Repetition

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar. Utbildningarna är linjära men du har möjlighet att navigera runt via menyn. Du har möjlighet att backa tillbaka eller gå lite fortare fram. Du bestämmer studietakten.

Kontakt

xpectum AB
Kurortsvägen 20
837 51 ÅRE
info@xpectum.se
0647-501 11

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

VISA, MasterCard, Eurocard, American Express

Hitta hit

AAA