Utbildning oberoende av tid och rum

Det viktigaste med all utbildning, utöver att innehållet ska vara relevant, är att den befästs. Betydelsen av övningsmoment och repetition kan därför inte nog betonas. Repetitionen stärker minnet och gör att informationen fastnar på allvar. Allt som vi lärt oss ordentligt har vi lärt under en längre tid.

 

På xpectum har vi i flera år bedrivit utbildningsverksamhet inom interaktiv affärsutbildning. Vi har mängder av exempel på att medarbetare som bättrar på sin kompetens och utvecklas på det personliga planet, tas om hand och ges utrymme på sina arbetsplatser. Det är kanske för att vi ser alla företag och förvaltningar som lärande organisationer som flera stora företag är kunder hos oss.

 

I våra utbildningsprogram och kurser går modern teknik och pedagogik samt personlig omtanke hand i hand. Utbildningarna genomförs via Internet och pedagogiken är anpassad för det mediet. Informationen presenteras på ett varierat och underhållande sätt. Personlig omtanke innebär att varje deltagare tilldelas en personlig handledare att kommunicera med. De mjuka delarnas betydelse för en bra utbildning kan aldrig underskattas. Alla deltagare ska känna att vi bryr oss om dem.

 

Så kallade flexibla utbildningar har många fördelar. Distributionsformen ger obegränsade tillfällen till repetition och stora mått av individuell frihet. Som deltagare utgår du från dina egna förutsättningar och studerar när det passar dig bäst oavsett vad klockan är eller var du befinner dig. Du kan när som helst påbörja ett utbildningsprogram eller en kurs och själv välja studietakt. Kombinationen av ljud, bild och text gör att lärandet blir variationsrikt och underhållande. Flera sinnen arbetar samtidigt när du går igenom utbildningsmaterialet. Händelser som aktiverar flera sinnen bevaras i allmänhet bättre i minnet än händelser som bara aktiverar ett sinne. Utbildningsmaterialet och dess stödfunktioner samt de personliga handledarna är till stor hjälp för ditt lärande. Till syvende och sist hänger det dock på dig själv om du ska lära dig någonting bestående. Men vi ska göra allt som är möjligt för att du ska nå dina mål.

 

Vi erbjuder både kvalificerade utbildningsprogram och kurser utan krav på speciella förkunskaper. Alla som genomgår dessa med godkända inlämningsuppgifter erhåller kursintyg. De som vill kan dessutom välja till examinationsprogram med möjligheter till certifiering.
För oss är kvalitet viktigt, av den anledningen försöker vi systematiskt att förbättra pedagogik, handledarrespons etc för att alltid kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens krav. 
Vi uppdaterar oss löpande med nyheter/fakta som gäller för de ämnesområden som vi utbildar i och försöker löpande uppdatera vårt material till en hög aktualitetsnivå.
Vi garanterar alltid handledarsvar inom 48 timmar (arbetsdagar) men strävar så långt som möjligt att ge omedelbar respons. Vi vet att svarstiden är viktigt i distansutbildning och sätter därför höga krav på oss som företag att uppnå detta”.
Alla i vår organisation har ett ansvar att driva verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv och löpande sker revideringar och förbättringar mot mätbara mål. Ett exempel på mätbart mål är svarstider på frågor från våra kursdeltagare.