Utbildning oberoende av tid och rum

 

För ett antal år sedan frågade min golfspelande granne vilket handicap jag hade. Innan jag hann svara sa han:
– ”Har du över 10 missköter du golfen, har du under 10 missköter du jobbet”.
Idag är det få förunnat att vara ofta på golfbanan och samtidigt sköta jobbet. I en tid då kunskap och kompetens sägs vara de centrala framgångsfaktorerna för företag och individer, blir den ständiga fortbildningen och det livslånga lärandet en väsentlig del av vardagen.

 

Utbildning är viktig oavsett om den innebär att snabbt lära sig nya handgrepp och tekniker eller om den är längre och mer omdanande. Fortfarande består många så kallade utbildningar av att man åker iväg och »går på kurs«. Väl där får man sätta sig på en stol och lyssna på kloka ord. När kursen är slut är den definitivt slut och frågan är vad det egentligen ger för kunskaper att sitta av några en- eller tvådagarskurser per år.

Det viktigaste med all utbildning, utöver att innehållet ska vara relevant, är att den befästs. Betydelsen av övningsmoment och repetition kan därför inte nog betonas. Repetitionen stärker minnet och gör att informationen fastnar på allvar. Allt som vi lärt oss ordentligt har vi lärt under en längre tid.

 

På xpectum har vi i flera år bedrivit utbildningsverksamhet inom interaktiv affärsutbildning. Vi har mängder av exempel på att medarbetare som bättrar på sin kompetens och utvecklas på det personliga planet, tas om hand och ges utrymme på sina arbetsplatser. Det är kanske för att vi ser alla företag och förvaltningar som lärande organisationer som flera stora företag är kunder hos oss.

 

I våra utbildningsprogram och kurser går modern teknik och pedagogik samt personlig omtanke hand i hand. Utbildningarna genomförs via Internet och pedagogiken är anpassad för det mediet. Informationen presenteras på ett varierat och underhållande sätt. Personlig omtanke innebär att varje deltagare tilldelas en personlig handledare att kommunicera med. De mjuka delarnas betydelse för en bra utbildning kan aldrig underskattas.
Alla deltagare ska känna att vi bryr oss om dem.

 

Så kallade flexibla utbildningar har många fördelar. Distributionsformen ger obegränsade tillfällen till repetition och stora mått av individuell frihet. Som deltagare utgår du från dina egna förutsättningar och studerar när det passar dig bäst oavsett vad klockan är eller var du befinner dig. Du kan när som helst påbörja ett utbildningsprogram eller en kurs och själv välja studietakt. Kombinationen av ljud, bild och text gör att lärandet blir variationsrikt och underhållande. Flera sinnen arbetar samtidigt när du går igenom utbildningsmaterialet. Händelser som aktiverar flera sinnen bevaras i allmänhet bättre i minnet än händelser som bara aktiverar ett sinne. Utbildningsmaterialet och dess stödfunktioner samt de personliga handledarna är till stor hjälp för ditt lärande. Till syvende och sist hänger det dock på dig själv om du ska lära dig någonting bestående.

 

Vi erbjuder både kvalificerade utbildningsprogram och kurser utan krav på speciella förkunskaper. Alla som genomgår dessa med godkända inlämningsuppgifter erhåller diplom. De som vill kan dessutom välja till examinationsprogram med möjligheter till certifiering.

 

Utöver vårt basutbud i form av utbildningsprogram och kurser kan vi också erbjuda ytterligare tjänster. Läs vidare så hoppas jag att du ska hitta något som intresserar dig. Om du har den rätta motivationen kommer du garanterat att öka dina kunskaper. Dessutom kommer du att komma ihåg vad du lärt dig.